webnote

corner corner

rosehip

Välkommen till
Sadhana Yoga Center Torekov!


Anita Gustavsson är i botten beteendevetare, förskollärare och logoped från Lunds Universitet. Under 30 år i Italien och USA öppnades många dörrar till flera österländska discipliner, som Hatha Yoga, Tao Yoga, Taiji och Vipassana.

Anita är internationellt diplomerad Kundaliniyogalärare samt Taktipro-terapeut och arbetar periodvis med psyko-fysisk detox i Italien. På gården i Torekov erbjuds föredrag, behandlingar och kurser.


Målet är inre och yttre välstånd och framgång.

Ordet ”välstånd” greppar över många aspekter av vår livssituation.Vi strävar efter att må bra i den fysiska kroppen, men även känslomässigt, mentalt och andligt i den inre världen. Detta kan också definieras som ”inre rikedom och framgång”.

I den yttre världen handlar framgång om att få sina drömmar och önskningar uppfyllda. För att ha ett harmoniskt liv behöver man t.ex., förutom psyko-fysisk hälsa, även bra relationer till sig själv och andra, materiell och ekonomisk trygghet samt kraft att kontollera sin egen livssituation.

I tusentals år har människor använt sig av yoga-och Mindfulnesstekniker för att nå dessa mål. En av de urgamla sanningarna var att för att åstadkomma en förändring i den yttre världen måste man först förändra sin inre värld. Genom att respektera de universella lagarna samt öka vår självkännedom kan vi nå vilket mål vi än önskar!

Taktipro är en modern, svensk teknik för att genom taktil behandling stänga av det sympatiska nervsystemets stresshormoner och samtidigt öppna det parasympatiska nervsystemets läkande funktioner.Taktil behandling är läkande i sig själv, men hopkopplad med speciella andningsövningar och guidade meditationer kan man nå djupgående resultat.

Sadhana Yoga Center erbjuder, förutom Kundaliniyoga, Mindfulnessmeditation och Taktil behandling, även specialkomponerade paket där tekniker från alla områdena samverkar. Paketen är individuellt utformade och riktar sig till personer som vill ha en förändring i sitt liv, t.ex vikt, stress, hälsotillstånd och ekonomi.

Sadhana Yoga Center kan nu också erbjuda ett nytt koncept,
EFT (Emotional Freedom Techniques)

image

© Eleonora Bonis

nybild

© Eleonora Bonis

rosehip

corner